/ Accons Design

Tuyển dụng

Cơ hội việc làm tại Accons Design

Trở thành một phần của Accons Design và nắm bắt cơ hội tạo dựng nghề nghiệp tương lai vững chắc !

Nhân viên thiết kế nội thất
  • 12 - 15 triệu đồng
  • 12/12/2021
  • 3 người
Nhân viên kinh doanh
  • 9 - 11 triệu đồng
  • 12/6
  • 2 người
Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng
  • 9 - 11 triệu đồng
  • 12/6
  • Không giới hạn