7An toàn lao động

CHÍNH SÁCH AN TOÀN CỦA ACCONS DESIGN

Phát triển một cách bền vững trên nền tảng nhân văn, tôn trọng đạo đức & pháp luật, đề cao các giá trị của nguồn nhân lực. Chính vì vậy, Accons Design luôn coi trọng yếu tố an toàn lao động (ATLĐ) đối với tất cả các cán bộ - nhân viên.

  • Cam kết an toàn là giá trị cốt lõi & ưu tiên hàng đầu.
  • Tuân thủ các chính sách pháp luật về ATLĐ & sức khỏe nghề nghiệp.
  • Thực hiện các hoạt động nâng cao ATLĐ & sức khỏe thể chất để ngăn ngừa tai nạn.
  • Thường xuyên cải tiến các trang thiết bị, công nghệ & quy trình làm việc.
  • Đào tạo & huấn luyện bài bản để nhân viên làm việc an toàn - đảm bảo sức khỏe.
  • Hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết trong nội bộ công ty, với khách hàng, đối tác, các bên liên quan để đảm bảo các quy chế về ATLĐ.